x
Watch video

for personer

lukke
Kabeltilgangsmetoder
Mobile arbeidsplattformer
og spesielle konstruksjoner

Kabeltilgangsmetoder

videoer

Muliggjøre kabeltilgangsmetoder:

  • Fagpersonell som skal være på stedet
  • Tilgang til vanskelig tilgjengelige steder
  • Kostnadsreduksjon gjennom avkall på krevende stillasbygging, spesielle plattformer og kraner
  • Innsparing av tid gjennom rask opp- og ombygging
  • Garantert sikkerhet gjennom redundant system
  • Fleksibelt arbeid uten svekkelse av andre bransjer

Mobile arbeidsplattformer

Netting som kan gås på

Spesielle konstruksjoner

med apparater/roboter

lukke
Automatisk kjørende roboter
for kabelbaner og rør
Tilgangsløsninger
for tunnel
Tilgangsløsninger som
beveges indirekte
Luftfartøy

For kabler fra 20 mm - 1 500 mm diameter

For rør fra 100 mm - 2 000 mm diameter

Skinne

Asfalt

Påbygg for kjøretøy

Temporære kabler

Vinsjer

Inspeksjonsdrone

Ballong flygning