x
Watch video

Sertifikater

ISO 9001

Gjennomgående siden 1999.

PDF – sertifikat

SCC**

Gjennomgående siden 2003.

PDF – sertifikat

Kvalifikasjoner og spesialiseringer

  • DIN godkjent belegginspektør - iht. DIN EN ISO 12944
  • Bygningsinspektør iht. DIN 1076
  • Strålevernrepresentant - iht. StrlSchV (tysk strålevern forordning)
  • Fagarbeidere for arbeidssikkerhet
  • Interne kvalitetsrevisorer
  • Plastsmelter
  • Ultralydkontroller (UT) iht. DIN EN ISO 473
  • Visuelle kontroller (VT)
  • Magnetitt tykkelsesmålinger
  • Ultralydmålinger av veggtykkelse