x
Watch video

til konstruksjoner

lukke
kabel- og
hengebruer
broer uten
kabelstruktur
master
tunnel
stadier
kabelstøttede
konstruksjoner

ATIS Cableskin® den langsiktige korrosjons og UV-beskyttelse metoden for kabler

videoer

Ytterligere informasjon finner du her

Magnetinduktiv kontroll av kabler inntil 250 mm Ø

Ytterligere informasjon finner du her

Monterings-/demonteringsarbeider

Automatisert påfølgende sveising av skruelinjer og PE

Automatisert sluttbehandling av rustfritt stål rør

video

Automatiserte visuelle inspeksjoner med opprettelse av panoramabilder

Ytterligere informasjon finner du her

Automatisert rengjøring og smøring

Kundespesifikke løsninger

Betongreparasjon

Håndnær visuell inspeksjon og ikke-destruktive kontroller

Ikke-destruktive kontroller

ATIS Cableskin® den langsiktige korrosjons og UV-beskyttelse metoden for kabler

Ytterligere informasjon finner du her

Automatiserte visuelle inspeksjoner med opprettelse av panoramabilder

Ytterligere informasjon finner du her

Monterings-/demonteringsarbeider

Automatiserte visuelle inspeksjoner med opprettelse av panoramabilder

Ytterligere informasjon finner du her

Installasjon/demontering kabelstrukturer

Spesielle monterings- og demonteringsarbeider

Utvikling kundespesifikke løsninger

Rådgivning, montering og demontering

Kabelkontroll

Før hvert prosjekt ...

... simuleres forholdene på stedet i våre testfasiliteter og prosesser simuleres og optimaliseres. Slik utelukkes eksperimenter og overraskelser på byggeplassen.

til service

lukke
kundespesifikke
løsninger og rådgivning
konstruksjonskontroller
og dokumentasjoner
konstruksjonsbevarende
tiltak
montering

Inspeksjoner

Konseptopprettelse

Håndnær og ikke-destruktiv kontroll og dokumentasjon

Automatiserte visuelle inspeksjoner

ytterligere informasjon finner du her

Utvikling, bygging og drift av overvåkingssystemer

Magnetinduktiv kontroll av kabler inntil 250 mm Ø

ytterligere informasjon finner du her

Destruktive kontrollmetoder

Automatisert rengjøring og smøring av kabler

ATIS Cableskin® den langsiktige korrosjons og UV-beskyttelse metoden for kabler

Ytterligere informasjon finner du her

Automatisert sveising av skruelinjer og PE

Automatisert sluttbehandling av rustfritt stål rør

video

Betongreparasjon

Spesielle monterings- og demonteringsarbeider

Utveksling av kabler

Løfte og bevege last

Før hvert prosjekt ...

... simuleres forholdene på stedet i våre testfasiliteter og prosesser simuleres og optimaliseres. Slik utelukkes eksperimenter og overraskelser på byggeplassen.