x
Watch video

til konstruksjoner

lukke
skorsteiner ventilasjonskanaler
kjøletårn reaktortårn, fasader
boiler, overheter
master, opphøyde fakler
røykgass avsvovling
system (REA)
ledninger, kolonner,
reaktorer, rørbroer
siloer, bunkere, beholdere
røykgasskanaler

Ikke-destruktiv konstruksjonsinspeksjon

Tilstandsdokumentasjon

Destruktiv konstruksjonsinspeksjon

Betongrestaurering iht. SIVV

Korrosjonsbeskyttelse

Rengjøring/dekontaminering

Monterings-/demonteringsarbeider

Kontroll og montering av fallsikring

Kontroll og montering av lynvern

Håndnær visuell kontroll

Tilstandsdokumentasjon

Måling av veggtykkelse

Magnetitt tykkelsesmåling

Sprekkontroll

Tilgangsklargjøring for tredjeparter

Montering av sikkerhetsdeksler

Ikke-destruktiv konstruksjonsinspeksjon

Destruktiv konstruksjonsinspeksjon

Konstruksjonskartlegging

Kontroll av korrosjonsbeskyttelse og reparasjon

Monterings-/demonteringsarbeider

Ikke-destruktiv konstruksjonsinspeksjon

Tilstandsdokumentasjon

Sikkerhetsrengjøring

Arbeider for gummi- og korrosjonsbeskyttelse

Monterings-/demonteringsarbeider

Ikke-destruktiv konstruksjonsinspeksjon

Tilstandsdokumentasjon

Destruktiv konstruksjonsinspeksjon

Korrosjonsbeskyttelse

Monterings-/demonteringsarbeider

Rengjøring/dekontaminering

Utskifting av slitedeler

Ikke-destruktiv konstruksjonsinspeksjon

Tilstandsdokumentasjon

Tilgangsklargjøring for tredjeparter

Sikkerhetsrengjøring

Utskifting av slitedeler

Monterings-/demonteringsarbeider

til service

lukke
kundespesifikke løsninger
og rådgivning
konstruksjonsvurderinger
og dokumentasjoner
reparasjon og
montering
verne- og
sikkerhetstiltak

Sikkerhets- og bergingskonsepter

Utvikling av tilgangsløsninger for tredjeparter

Planlegging av fallsikringssystemer

Ikke-destruktiv konstruksjonsinspeksjon

Tilstandsdokumentasjon

Destruktiv konstruksjonsinspeksjon

Konstruksjonskartlegging

Støtte for eksterne kontrollører

Kontroll fallsikringssystemer

Rengjøring/dekontaminering

Monterings-/demonteringsarbeider

Klargjøring høydesikring/høydeberging

Tilgangsløsninger for tredjeparter

Installasjon fallsikringssystemer